Met een rondleider zie je meer. Maar als je met een groep mensen onder begeleiding van een rondleider naar kunst kijkt zie je nog veel meer. Niets leuker dan samen kunstobjecten bekijken en bespreken. Samen ontdekken wat een kunstwerk ons vertelt. Ik werk met de methodes Visual Thinking Strategies (VTS) en I ASK, waarbij de individuele waarneming en eigen visie van de toeschouwer het uitgangspunt vormen.

Visual Thinking Strategies is een methode om naar kunst te kijken en daar zonder oordeel een open gesprek over te voeren. Het stimuleert mensen om een persoonlijke verbinding te leggen met een kunstwerk. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en levert plezier op. Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst een positief effect hebben op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch denken en taalvaardigheid.

Bij de I ASK methode wordt de rondleiding gezien als een dialoog tussen de rondleider en de bezoeker. De naam zegt het al, de rondleider vraagt naar de mening en visie van de bezoeker en dit referentiekader is het uitgangspunt voor de rondleiding. De rondleider staat open voor de mening van de bezoeker en probeert tegelijkertijd de bezoeker zich meer open te laten stellen voor andere zienswijzen.

Voor mensen met dementie zijn er speciale rondleidingen ontwikkeld volgens de methode Onvergetelijk. Door naar kunst te kijken kunnen mensen met dementie samen met hun dierbaren ideeën uitwisselen, zonder dat degene met dementie hoeft terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De rondleiding biedt toegang tot het langetermijngeheugen en persoonlijke ervaringen, waardoor sociaal contact gestimuleerd wordt. Onderzoek wijst uit dat dit een positieve invloed heeft op de gezondheid: deelnemers voelen zich na afloop van een Onvergetelijk rondleiding gelukkiger en hebben het idee weer mee te tellen. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen en gevoel van waardigheid toe. Deze methode wordt toegepast in o.a. Het Stedelijk Museum, Van Abbe Museum en het Centraal Museum.